arbejdsmetode

Vi fremstiller vores produkter ud fra et tæt samarbjede med kunden.
Nogle kunder henvender sig med et endeligt produkt, som de ønsker fremstillet, mens andre stadig er på produktudviklingsstadiet.

Vi produktudvikler i tæt samarbejde med kunder og designere, for efterfølgende at køre den endelige produktion af små som store serier.
Vi har særlige kompetencer inden for produktudvikling af emner i tråd og rør, der hovedsageligt henvender sig til møbel- og inventarindustrien.


Som totalleverandør samarbejder vi med andre underleverandører som f.eks. overfladebehandlere.